טופס הרשמה לכנס השירות וחווית הלקוח 2022

04.07.22 | האירוע המרכזי | LAGO, ראשל”צ
05-06.07.22 | סמינרים מקצועיים | המי"ל, תל אביב

עלות ההשתתפות באירוע:

 • • אירוע מרכזי (1,180 ₪ + מע"מ למשתתף)
 • • סמינר (820 ₪ + מע"מ למשתתף)
 • • אירוע מרכזי + סמינר (1,690 ₪ + מע"מ למשתתף)

רשימת נרשמים:

שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון כתובת מייל אפשרויות רישום (במידה ונבחר סמינר)מק"ט / שם סמינר

סה"כ לתשלום:

0 שח


גורם משלם: 


 

ניתן לשלם באמצעות:


 

 

 • המחירים אינם כוללים מע"מ
 • המי"ל בע"מ וג'ון ברייס הדרכה בע"מ, הינן בבעלות מלאה של מטריקס אי.טי בע"מ, והן חלק מקבוצת מטריקס
 • הרישום לכנס ולסמינרים כולל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וכיבוד קל. הארוחות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • הכנס יתקיים בין השעות 8:00-16:00.
 • הסמינרים יתקיימו בן השעות 09:00-16:30. משך סמינר יומי בודד הינו 8 שעות אקדמיות (יום הדרכה מלא).
 • משתתפי הסמינרים יקבלו חומרי הדרכה ותעודת השתתפות.
 • ביטול הרשמה או שינוי לכנס או לסמינר יתקבל עד 10 ימי עבודה לפני הכנס. יש לשלוח הודעת ביטול במייל ולקבל אישור טלפוני. כל ביטול לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא. אי הופעת הנרשם לכנס או לסמינר (באופן חלקי או מלא) יחויב בתשלום מלא – ללא החזר כספי.
 • הכנס והסמינרים יועברו במתכונת מקוונת ויכול שיוקלטו על ידי המכללה ויוצגו לצדדים שלישיים על פי צרכי המכללה. אני מביע את הסכמתי להקלטת ההרצאות בהם אני משתתף.
 • התוכנית כפופה לשינויים. יש להתעדכן בתכני ובמועדי הסמינרים באתר הכנס
 • חל איסור להקליט ו/או להפיץ בכל צורה שהיא את ההרצאות המועברות בכנס. בכלל זאת חל איסור על להוריד ו/או להקליט ו/או לצלם ו/או ו/או להעתיק בדרך כלשהי את הסמינרים המועברים במתכונת מקוונת. כמו כן, חל איסור לשתף ו/או להפיץ בכל דרך שהיא את הסמינרים המועברים בדרך      מקוונת או לאפשר גישה אליהם למי שאינו רשום לסמינר. כל הפרה של סעיף זה ו/או הפרה אחרת של זכויות המכללה על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח - 2007 תטופל באמצעים משמעתיים וחוקיים העומדים לרשות המכללה.
 • במידה ונדרשת הנגשה לכנס או לסמינרים, יש לעדכן על כך 60 יום עבודה מראש במייל info@hamil.co.il בציון דרישות ההנגשה.
 • המי"ל שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים באופן העברת הכנס והסמינרים בהתאם להנחיות הממשלה, לרבות באמצעות שינוי מועד פתיחתו ו\או העברתו למתכונת למידה מקוונת על מנת להתאימו לנסיבות שאינן בשליטתה.